BREEAM-NL
Excellent certificaat

Student Experience Amsterdam Minervahaven is het vierde studentencomplex van Student Experience en beschikt over het BREEAM-NL Excellent certificaat. Hiermee is Student Experience Amsterdam Minervahaven het meest duurzame studentencomplex van Europa.

BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie is in Nederland hét keurmerk om nieuwbouwprojecten en grootschalige renovaties te beoordelen op duurzaamheidsprestatie. BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie is er voor kantoren, retail, scholen, industriële gebouwen, woningen, bijeenkomst- en logiesfuncties en datacenters. Met BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie worden gebouwen beoordeeld op negen verschillende duurzaamheidsonderwerpen: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie en vervuiling. Door de brede scope heeft BREEAM-NL Excellent zijn invloed op alle fases van de bouw en moeten alle betrokken partijen, van opdrachtgever tot onderaannemer en eindgebruiker, hun input leveren om de beoogde score te behalen. De certificering bestaat uit een ontwerp- en oplevercertificaat en de documenten worden onafhankelijk getoetst. Hieronder staat kort en bondig in een informatieoverzicht een samenvatting van het project.

Projectinformatie

Gebouwinformatie
Locatie Moermanskkade, 1013 BE Amsterdam
BVO 25.051m2
Functie(s) Hotel, bijeenkomst, logies sport en overige
Elementen Hotelkamers, horeca, lounge, sportveld, fitness, terrassen, studie-en werkruimtes
BREEAM-NL score
Excellent met score 76.9%

Opdrachtgever
Opdrachtgever SCI Student Experience Real Estate I.C.V
Ontwikkelaar
Student Experience Ontwikkeling B.V.

Bouwteam
Architect Ulrich Architectuur
Aannemer Pleijsier Bouw
Constructeur Van Rossum Raadgevende Ingenieurs
Installatieadviseur Techniplan
Installateur(s) Blom
Bouwfysica LBP Sight
BREEAM-expert LBP Sight
BREEAM-assessor MAT 25

Locatie Moermanskkade, 1013 BE Amsterdam
BVO 25.051m2
Functie(s) Hotel, bijeenkomst, logies, sport en overige
Elementen Hotelkamers, horeca, lounge, sportveld, fitness, terrassen, studie- en werkruimtes
BREEAM-NL score Excellent met score 76,9%
Technische en duurzame oplossing
 • Om het BREEAM-NL Excellent certificaat te behalen zijn onder andere de volgende technische en duurzame oplossingen toegepast:
 • De gevels aan de oost-, zuid-, en westzijde van het gebouw zijn voorzien van zonnecellen waarmee het gebouw voor een groot gedeelte kan voorzien in zijn eigen energiebehoefte;
 • Omdat de gevels voorzien zijn van zonnecellen, zijn zonnecellen op het dakoppervalk niet noodzakelijk. Hierdoor kan er een andere invulling worden gegeven aan het dakoppervlak;
 • Een aanzienlijk deel van de terrassen is ingericht als groendak met sedumbeplanting;
 • Er is een Warmte- en Koud Opslag (WKO) geïnstalleerd in de parkeerkelder. Hierdoor wordt het gebouw in de zomermaanden gekoeld uit de bron en in de wintermaanden verwarmd uit de bron;
 • Er is lagetemperatuurverwarming toegepast via vloerverwarming;
 • Er zijn diverse ecologische maatregelen getroffen, zo is er o.a. een nestkast voor slechtvalken geplaatst en is er in de binnentuin een insectenhotel gesitueerd;
 • De aannemer heeft volgens de 'bewuste bouwers gedragscode' gebouwd en heeft hiermee o.a. rekening gehouden met de herkomst van de materialen.
Verwacht (energie) verbruik

Hieronder staat een korte opsomming van het geschatte jaarverbruik:

 • Verwarming 15 kWh/m2
 • Warm tapwater 13 kWh/m2
 • Koeling 6 kWh/m2
 • Ventilatie 10 kWh/m2
 • Verlichting 36 kWh/m2
 • Verwacht waterverbruik in m3/persoon/jaar: 40m3
 • Verwacht verbruik van duurzame energiebronnen;
 • PV-panelen 19 kWh/m2
Organisatie

Student Experience is niet alleen de ontwikkelaar van het gebouw maar ook de beheerder en eigenaar. Om de beheerorganisatie zo goed mogelijk voor te bereiden op de exploitatieperiode zijn zij betrokken geweest bij de ontwikkeling van het project. Zo is er meegedacht over de inrichting en logistieke routes.

Kosten / Baten

Het implementeren van het BREEAM-NL Excellent certificaat vergt tijdens de ontwerp-en bouwfase een sterke betrokkenheid van alle disciplines. Dit is gepaard gegaan met een hogere investering in het voortraject maar dit zal (naar verwachting) tijdens de exploitatiefase een kostenbesparing opleveren.

Tip(s) voor volgend project

De vorm van het gebouw heeft een enorme impact op het energieverbruik. Het hoogwaardige getrapte ontwerp van SEI Amsterdam heeft relatief veel geveloppervlak en hierdoor meer energieverlies dan een meer gesloten vorm. Wanneer Student Experience International het BREEAM-NL Excellent zal implementeren bij een nieuwe ontwikkeling, dan zal al tijdens de massastudie van het gebouw het energieverlies worden gemonitord om discussie op een later moment te voorkomen.

Behaalde BREEAM punten

Bekijk in het onderstaande document al onze behaalde BREEAM punten.

Behaalde BREEAM punten